Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.7.2020.BK „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Tychowo do placówek i z placówek oświatow. znajdujących się w Białogardzie i Karlinie od 01.09.2020r do 30.06.2021r oraz od 01.09.2021r do 30.06.2022r

Ogłoszenie o zamówieniu

408 KBPobierz

SIWZ

74 KBPobierz

Formularz ofertowy

27 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ

16.2 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ

14.6 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ

19.1 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ

15.5 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ

13.9 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ

17.3 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy

145 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ

15.9 KBPobierz

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

19.9 KBPobierz

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 24.06.2020 r.

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 24.06.2020 r.

13.7 KBPobierz

Wyjaśnienie nr 2 do zapytań z dnia 25.06.2020 r.

Wyjaśnienie nr 2 do zapytań z dnia 25.06.2020 r.

13.7 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

414 KBPobierz