Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała numer XXII/151/20 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020-2031”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXII/152/20 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXII/153/20 “podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Tychowa wyróżniającym się absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Tychowo”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXII/154/20 “podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tychowo na rok szkolny 2020/2021”

553 KBPobierzPodgląd pliku