Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Ogłoszenie o zamówieniu

388 KBPobierz

SIWZ

185 KBPobierz

Zał.1 – formularz ofertowy

19.0 KBPobierz

Zał.2 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

14.9 KBPobierz

Zał.3 – oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu

13.7 KBPobierz

Zał.4 – grupa kapitałowa

15.0 KBPobierz

Zał.5 – zasoby podmiotu trzeciego

13.3 KBPobierz

Zał.6 – informacje dotyczące sytuacji finansowej Gminy – linki do uchwal i dokumentów

36 KBPobierz

Rb -27S

760 KBPobierz

Rb- 28S

1.4 MBPobierz

Rb – N

263 KBPobierz

Rb – NDS

162 KBPobierz

Rb – Z

103 KBPobierz

Uchwała Nr XLVII.228.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Tychowo

1.5 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

466 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

49 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

295 KBPobierz