Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie ”.

550 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/158/20 “Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r. - podjęcie uchwały”

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym”.

550 KBPobierzPodgląd pliku

“Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo za I półrocze 2020 r - przyjęcie informacji”.

549 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia, sposobów i form jego zwalczania za I półrocze 2020r - przyjęcie informacji”.

589 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/159/20 “Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020-2031”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/160/20 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020r.”

550 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/161/20 “Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.”

549 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/162/20 “Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Tychowo”

584 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIV/163/20 “Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Grypy dla Mieszkańców Gminy Tychowo w wieku 65+ na lata 2020-2023”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowa lista obecności

545 KBPobierzPodgląd pliku