Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wyniki głosowań imiennych z XX sesji Rady Miejskiej w dniu 04.05.2020 r.

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Wprowadzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych”

549 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie po zmianach”.

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie”.

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja z działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym. ”.

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020r.”

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIII/157/20 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie”

552 KBPobierzPodgląd pliku