Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.10.2020.BK - „Odbieranie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tychowo odpadów komunalnych, ich transport i zagospodarowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu

133 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

102 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

57 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - projekt umowy

191 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - JEDZ

88 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - wykaz usług

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - wykaz narzędzi

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - umowa powierzenia danych

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 - wzór sprawozdania miesięcznego

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 - informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 - Raport z przyjęcia odpadów

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

11.3 KBPobierzPodgląd pliku

Klucz publiczny

700 BPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienia do zapytań nr 1 z dnia 08.10.2020 r.

15.0 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do zapytań nr 2 z dnia 08.10.2020 r.

14.1 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie zmian (przesłane do publikacji w dniu 09.10.2020 r.)

70 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.10.2020 r.

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (aktualny z dniem 09.10.2020 r.)

57 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie zmian (opublikowane w DzUUE w dniu 14.10.2020 r.)

65 KBPobierzPodgląd pliku