Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

  • Przewodniczący zespołu - Koordynator ds. dostępności -  Angelika Sak;
  • Zastępca Przewodniczącego - Lucyna Osiecka-Kachnowicz;
  • Członek zespołu - Piotr Tokarski

Telefon.: 943160250

Mail: umig@tychowo.pl

Podstawa prawna:

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062),

Zarządzenie Nr 20/22 - w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności