Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.19.2020.BK - „Dostawa ciągnika rolniczego”

Zapytanie ofertowe

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

24 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 06.10.2020 r.

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 06.10.2020 r.

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu

13.6 KBPobierzPodgląd pliku