Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkól i placówek dla których Gmina Tychowo jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2019/2020"

74 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia zaproszonych gości.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

41 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Tychowo na przyłączenie do sieci gazowej

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia Gminy Tychowo z Gminą Białogard i Miastem Białogard w celu wyznaczenia aglomeracji

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.

42 KBPobierzPodgląd pliku