Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2021

43 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2021 - aktualizacja z dnia 03.03.2021 r.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2021 - aktualizacja z dnia 05.07.2021 r.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2021 - aktualizacja z dnia 26.10.2021 r.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2021 - aktualizacja z dnia 02.12.2021 r.

45 KBPobierzPodgląd pliku