Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

MPZP tekst - uchwała

146 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 4

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 5

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6

589 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 7

692 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 8

789 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 9

7.4 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 10

67 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 11

78 KBPobierzPodgląd pliku