Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

53 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

50 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11.8 KBPobierzPodgląd pliku

NBŚ.271B.1.2021.BK - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Tychowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie – przebudowa ogrzewania na gazowe

Ogłoszenie o zamówieniu

113 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ - gaz

56 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

61 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - wykaz usług

13.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - wykaz osób

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 - grupa kapitałowa

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna Szkoła Podstawowa w Tychowie

38 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna GOK w Tychowie

41 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o zatrudnieniu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 - pytania z dnia 24.02.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 - pytania z dnia 24.02.2021 r.

18.4 KBPobierzPodgląd pliku