Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tychowie 2021

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego Koszalinie II z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Tychowa przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

639 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Tychowa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie 57/21 z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

411 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 46/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Tychowa zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

392 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 45/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Tychowie

386 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16.04.2021 r. o losowaniach składu obwodowej komisji wyborczej

194 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 15 kwietnia 2021 r. numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach uzupełniających Rady Miejskiej w Tychowie zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

209 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie z dnia 15.04.2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Tychowa zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie z dnia 14.04.2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Tychowa zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

171 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

536 KBPobierzPodgląd pliku

wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

73 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

210 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie dotycząca składu, siedziby oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tychowie

190 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 34/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 35/21 Burmistrza Tychowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

423 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 22 marca 2021 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie w wyborach do Rady Miejskiej Tychowa zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 52/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 16/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Tychowa

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 95/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających

403 KBPobierzPodgląd pliku