Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wyniki z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tychowie w dniu 27.04.2021 r.

Wyniki z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tychowie w dniu 27.04.2021 r.

Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tychowo do opracowania Strategii i rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i ealizacji

163 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad XXXIV po zmianach

162 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji

162 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowa z działalności międzysesyjnej

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/212/21 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/213/21 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2020 r.

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/214/21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/215/21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białogard na realizację zadania "Budowa wiaty przystankowej na działce nr 61 w obrębie Zaspy Małe przy drodze wojewódzkiej Nr 167

163 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/216/21 Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania " Przebudowa DW 167 odc. Tychowo - granica RDW

163 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/217/21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z miejskiego parku i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, stanowiących własność Gminy Tychowo

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/218/21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.”

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/219/21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

162 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/220/21 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/207/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

163 KBPobierzPodgląd pliku

XXXIV/221/21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tychowo do opracowania Strategii i rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji

163 KBPobierzPodgląd pliku