Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

KOMUNIKAT

Debata nad Raportem Gminy Tychowo za 2020 rok odbędzie się na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie, która odbędzie się 29 czerwca 2021 roku o godz. 12. Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie ”do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.” (§ 25 ust.5 Statutu Gminy Tychowo)

Raport 2020

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Wzór listy poparcia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

16.8 KBPobierzPodgląd pliku