Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

161 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady po zmianach

161 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej

162 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tychowo

162 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

161 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

161 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Tychowo

161 KBPobierzPodgląd pliku

Podjecie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tychowo w ramach pomocy dla przedsiębiorców

160 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Białogardzie

161 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

161 KBPobierzPodgląd pliku
161 KBPobierzPodgląd pliku
161 KBPobierzPodgląd pliku