Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o złożonej ofercie - Stowarzyszenie Amicus

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Złożona oferta

787 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz uwag

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Amicus z Tychowa

425 KBPobierzPodgląd pliku