Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Konkurs na 2021 rok

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Tychowa w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

425 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 64/2021

480 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

107 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

348 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

176 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

490 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza ofertowego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza ofertowego

52 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja

359 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

453 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

589 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

II konkurs na 2021 rok

Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Tychowa w sprawie II otwartego konkursy ofert

480 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

13.9 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

590 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza ofertowego

52 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza ofertowego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

453 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

348 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

490 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

176 KBPobierzPodgląd pliku