Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

438 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

420 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia sprostowującego oczywistą omyłkę w decyzji o warunkach zabudowy

422 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia sprostowującego oczywistą omyłkę w decyzji o warunkach zabudowy

422 KBPobierzPodgląd pliku