Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji RM w Tychowie odbytej 29 czerwca 2021 r.”

870 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji RM w Tychowie z 22 lipca 2021”

870 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo”

872 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym”

872 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021r.”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVIII/245/21 “podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo”

869 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVIII/246/21 “podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Zaspy Wielkie”

867 KBPobierzPodgląd pliku