Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie nr 106/21

201 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu na 2022

208 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz propozycji 2022

432 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz propozycji 2022

27 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram przygotowania projektu na 2022

192 KBPobierzPodgląd pliku

Roczny program współpracy 2022 - projekt

321 KBPobierzPodgląd pliku