Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.8.2021.LOK - Budowa drogi w miejscowości Sadkowo, gm. Tychowo

Zapytanie ofertowe

195 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty

37 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór wykazu wykonanych zamówień

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - dokumentacja techniczna

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

77 KBPobierzPodgląd pliku