Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

MPZP obszarów położonych w gminie Tychowo, dla działki nr 153/11 w obrębie 0042 Tychowo oraz dla działki nr 349/4 w obrębie 0039 Podborsko

Rysunki geotiff zał. 1

11.2 MBPobierzPodgląd pliku

Rysunki geotiff zał. 2

11.3 MBPobierzPodgląd pliku