Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.”

868 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie”.

870 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne”.

873 KBPobierzPodgląd pliku

“Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2022-2035”

870 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLII/277/21 “Podjęcie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2022r.”

869 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLII/278/21 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.”

870 KBPobierzPodgląd pliku