Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w UM w Tychowie

9.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do protokołu z kontroli UM

13.6 MBPobierzPodgląd pliku

Wystąpienie pokontrolne - UM

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w USC w Tychowie

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Wystąpienie pokontrolne - USC

1.8 MBPobierzPodgląd pliku