Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 1

129 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

151 KBPobierzPodgląd pliku

DECYZJA 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

213 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

115 KBPobierzPodgląd pliku

Podanie informacji do wiadomości publicznej o wydaniu decyzji

117 KBPobierzPodgląd pliku