Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE
to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych
lub:
podatek leśny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, rolny) od osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA
Art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)

Art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)


Uwaga!
Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się podatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości, rolny).