Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Oświadczenia majątkowe

 

2020

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

2019

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

2018

422 KBPobierzPodgląd pliku

2018 - na dzień objęcia funkcji burmistrza

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

2018 - na 2 mies. przed upływem kadencji

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

2017

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

2016

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

2015

2.2 MBPobierzPodgląd pliku