Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Oświadczenia majątkowe2021 - na dzień objęcia funkcji

445 KBPobierzPodgląd pliku

2021

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

2021 - na dzień objęcia funkcji 01.04.2021

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

2021 - na dzień objęcia funkcji 11.02.2021

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

2020

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

2021 - na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 01.04.2021

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

2020

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

2019 - korekta

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

2019

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

2018

10.3 MBPobierzPodgląd pliku

2018 - na dzień objęcia funkcji

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

2018 - na dzień zakończenia funkcji

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

2017

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

2016

292 KBPobierzPodgląd pliku

2015 - korekta

345 KBPobierzPodgląd pliku

2015

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

2014 - korekta

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

2014

1.9 MBPobierzPodgląd pliku