Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TYCHOWIE - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Uchwała

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

14.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

13.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

14.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

14.4 KBPobierzPodgląd pliku