Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OBWIESZCZENIE - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Tychowie

 

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA BURMISTRZA TYCHOWA
z dnia 20 października 2010 roku.
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 34, poz. 242) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Tychowie, Rady Powiatu w Białogardzie i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 

Numer obwodu wyborczego
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1.
gmina - miejscowość: Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sławomierz, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo.
Świetlica wiejska
Sadkowo
 
gmina – miejscowość: Doble, Liśnica, Motarzyn, Sadkowo, Zastawa, Żukówek.
2.
gmina – miejscowość: Buczki, Dzięciołowo, Pobądz, Smęcino, Solno, Tyczewo, Wełdkowo, Wełdkówko.
Świetlica wiejska                Kowalki
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
gmina - miejscowość: Czarnkowo, Giżałki, Kościanka, Kowalki, Warnino.
3.
gmina- miejscowość: Borzysław, Bukowo, Dobrochy, Modrolas, Podborsko, Trzebiszyn, Retowo, Rozłazino.
Gimnazjum
Tychowo
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
gmina – miejscowość: Drzonowo Białogardzkie, Kikowo, Krosinko.
Tychowo miasto - ulice: Adama Mickiewicza, Białogardzka, Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Dworcowa, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Koszalińska, Kościelna, Połczyńska, Szczecinecka.
4.
Tychowo miasto – ulice: Akacjowa, Bobolicka, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jaśminowa, Klonowa, Leona Mroczkiewicza, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Targowa, Topolowa, Wolności.
Urząd Miejski
Tychowo
5.
gmina - miejscowość: Bukówko, Słonino, Zaspy Wielkie.
Zespól Szkół
Dobrowo
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
gmina - miejscowość: Dobrowo, Dobrówko, Głuszyna, Skarszewice.
6.
Granice Oddziału Zewnętrznego Dobrowo Aresztu Śledczego Koszalin.
Oddział Zewnętrzny
Dobrowo
Aresztu Śledczego        Koszalin

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 roku w godz. 800-2200
 

BURMISTRZ TYCHOWA

Elżbieta Wasiak