Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA - GODZINY PRZYJĘĆ

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA 
W TYCHOWIE
PRYJMUJE
 
ZGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH:
 
DO 22 PAŹDZIERNIKA 2010 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 900  - 1500 A 22 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400 .
 
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA:
 
DO 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.
900  - 1500 A 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400 .
 
ZGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH:
 
DO 22 PAŹDZIERNIKA 2010 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 900  - 1500 A 22 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400 .
 
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA:
 
DO 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.
900  - 1500 A 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400 .