Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 lutego 2010 r.
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.), zarządzeniem Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. ustalona została liczba radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Białogardzkicgo:
 
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego                              30 radnych
Rada Powiatu w Białogardzie                                                           17 radnych
Rada Miasta Białogard                                                                      21 radnych
Rada Gminy Białogard                                                                      15 radnych
Rada Miejska w Karlinie                                                                  15 radnych
Rada Miejska w Tychowie                                                                15 radnych
 
Wojewoda
Marcin ZYDOROWICZ