Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA BURMISTRZA TYCHOWA
z dnia 30 września 2010 roku.
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 34, poz. 242) podaje się do wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie ustalonych przez Radę Miejską w Tychowie uchwałą nr LI/340/10 z dnia          30 czerwca 2010 roku w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Tychowie, Rady Powiatu w Białogardzie i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 
Numer okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
 Liczba               mandatów w okręgu wyborczym
1.
gmina - miejscowość: Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sławomierz, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo.
1
2.
gmina – miejscowość: Doble, Liśnica, Motarzyn, Sadkowo, Zastawa, Żukówek.
1
3.
gmina – miejscowość: Buczki, Dzięciołowo, Pobądz, Smęcino, Solno, Tyczewo, Wełdkowo, Wełdkówko.
1
4.
gmina - miejscowość: Czarnkowo, Giżałki, Kościanka, Kowalki, Warnino.
1
5.
gmina- miejscowość: Borzysław, Bukowo, Dobrochy, Modrolas, Podborsko, Trzebiszyn, Retowo, Rozłazino.
1
6.
gmina – miejscowość: Drzonowo Białogardzkie, Kikowo, Krosinko.
1
7.
gmina - miejscowość: Bukówko, Słonino, Zaspy Wielkie.
2
8.
gmina - miejscowość: Dobrowo, Dobrówko, Głuszyna, Skarszewice.
2
9.
Tychowo miasto ulice: Adama Mickiewicza, Białogardzka, Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Dworcowa, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Koszalińska, Kościelna, Połczyńska, Szczecinecka.
2
10.
Tychowo miasto – ulice: Akacjowa, Bobolicka, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jaśminowa, Klonowa, Leona Mroczkiewicza, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Targowa, Topolowa, Wolności.
 
3
 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 17, tel. 94-3115-130.
                                     
                                                                                                                                 BURMISTRZ TYCHOWA
                                                                                                          
                                                                                                                                           Elżbieta Wasiak