Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 2 ( z dnia 30.12.2010 )

263 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 1 ( z dnia 01.12.2010 )

207 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 54 ( z dnia 09.11.2010 )

222 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 54 ( z dnia 11.10.2010 )

32 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 53 ( z dnia 129.09.2010 )

124 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 52 ( z dnia 12.08.2010 )

225 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 51 ( z dnia 30.06.2010 )

213 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 49 ( z dnia 28.04.2010 )

68 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 48 ( z dnia 16.04.2010 )

90 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 47 ( z dnia 14.04.2010 )

100 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 46 ( z dnia 31.03.2010 )

204 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 45 ( z dnia 01.03.2010 )

269 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 44 ( z dnia 28.01.2010 )

93 KBPobierzPodgląd pliku