Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

2009

 

Protokół z Sesji 43 ( z dnia 31.12.2009 )

48 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 42 ( z dnia 30.12.2009 )

86 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 41 ( z dnia 18.12.2009 )

115 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 40 ( z dnia 19.11.2009 )

188 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 39 ( z dnia 21.10.2009 )

223 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 38 ( z dnia 17.09.2009 )

94 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 37 ( z dnia 20.08.2009 )

171 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 36 ( z dnia 29.06.2009 )

95 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 35 ( z dnia 05.06.2009 )

35 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 34 ( z dnia 27.05.2009 )

67 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 33 ( z dnia 29.04.2009 )

91 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 32 ( z dnia 26.03.2009 )

177 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 31 ( z dnia 27.02.2009 )

173 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 30 ( z dnia 19.02.2009 )

30 KBPobierzPodgląd pliku