Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

2007, 2008Protokół z Sesji 1 ( z dnia 27.11.2006 ).pdf

63 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 2 ( z dnia 04.12.2006 ).pdf

46 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 3 ( z dnia 20.12.2006 ).pdf

68 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 4 ( z dnia 29.12.2006 ).pdf

39 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 5 ( z dnia 31.01.2007 ).pdf

59 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 6 ( z dnia 28.02.2007 ).pdf

71 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 7 ( z dnia 12.03.2007 ).pdf

65 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 8 ( z dnia 28.03.2007 ).pdf

100 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 9 ( z dnia 23.04.2007 ).pdf

79 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 10 ( z dnia 25.05.2007 ).pdf

86 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 11 ( z dnia 29.06.2007 ).pdf

93 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 12 ( z dnia 29.08.2007 ).pdf

67 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 13 ( z dnia 13.09.2007 ).pdf

32 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 14 ( z dnia 27.09.2007 ).pdf

93 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 15 ( z dnia 31.10.2007 ).pdf

97 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 16 ( z dnia 29.11.2007 ) .pdf

105 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 17 ( z dnia 13.12.2007 ).pdf

91 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 18 ( z dnia 31.12.2007 ).pdf

50 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 19 ( z dnia 25.01.2008 ).pdf

64 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 20 ( z dnia 29.02.2008 ).pdf

72 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 21 ( z dnia 20.03.2008 ).pdf

67 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 22 ( z dnia 7.05.2008 ).pdf

87 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 23 ( z dnia 26.06.2008 )

95 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 24 ( z dnia 30.07.2008 )

77 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 25 ( z dnia 28.08.2008)

105 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 26 ( z dnia 29.09.2008 )

105 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 27 ( z dnia 6.11.2008 )

86 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 28 ( z dnia 27.11.2008 )

170 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 29 ( z dnia 30.12.2008 )

80 KBPobierzPodgląd pliku