Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA TYCHOWOPublikacja MPZP

13.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do MPZP

16.8 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 1

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 2

8.1 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 3

13.4 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 4

13.6 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 5

5.6 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 6

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 7

11.3 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 8

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 9

9.9 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 10

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 11

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 12

135 KBPobierzPodgląd pliku