Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.BIP399196
2.Zapytania ofertowe 6 - 30 tys. €129336
3.Zaproszenie do składania ofert108846
4.Ogłoszenia przetargów94520
5.Nabory na stanowiska urzędnicze w drodze konkursów52378
6.201849753
7.Archiwum48483
8.Gmina Tychowo41841
9.Urząd Miejski w Tychowie39499
10.Szkoła Podstawowa w Tychowie33069
11.201530335
12.Organizacja Urzędu23912
13.Uchwały Rady Miejskiej23520
14.Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności23048
15.201622776
16.Stany spraw21640
17.Nieruchomości20700
18.Gminny Ośrodek Kultury19465
19.Konkursy19428
20.Ogłoszenia18659
21.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej18451
22.Przetargi16800
23.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TYCHOWO15622
24.Zawiadomienia15053
25.201514931
26.Poradnik petenta (jak to załatwić?)14901
27.Dni i godziny otwarcia14887
28.201714550
29.Kierownictwo Urzędu i pracownicy14413
30.Oświadczenia majątkowe13408