Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

 

Protokół z Sesji 12 ( z dnia 29.12.2011 )

254 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 11 ( z dnia 05.12.2011 )

201 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 10 ( z dnia 29.11.2011 )

137 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 9 ( z dnia 03.11.2011 )

254 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 8 ( z dnia 28.09.2011 )

226 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 7 ( z dnia 31.08.2011 )

258 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 6 ( z dnia 30.06.2011 )

224 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 5 ( z dnia 06.06.2011 )

263 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 4 ( z dnia 31.03.2011 )

310 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 3 ( z dnia 08.02.2011 )

209 KBPobierzPodgląd pliku