Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej

Wizualizacja wyborów - Gmina Tychowo

 


Do głosowania korespondencyjnego wyznaczony jest

obwód nr 4 (Urząd Miejski Tychowo)

- szczegółowe informacje poniżej

Zarządzenie nr 53/2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

696 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego

158 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - numery i granice obwodów oraz siedziby okw

52 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

39 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Prezydenta

25 KBPobierzPodgląd pliku