Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 13 ( z dnia 31.01.2012 )

189 KBPobierz

Protokół z Sesji 14 ( z dnia 30.03.2012 )

209 KBPobierz

Protokół z Sesji 15 ( z dnia 23.05.2012 )

223 KBPobierz

Protokół z Sesji 16 ( z dnia 27.06.2012 )

183 KBPobierz

Protokół z Sesji 17 ( z dnia 30.08.2012 )

269 KBPobierz

Protokół z Sesji 18 ( z dnia 03.10.2012 )

266 KBPobierz

Protokół z Sesji 19 ( z dnia 08.11.2012 )

196 KBPobierz

Protokół z Sesji 20 ( z dnia 12.11.2012 )

107 KBPobierz

Protokół z Sesji 21 ( z dnia 21.01.2012 )

167 KBPobierz